• English
  • Français
Comité international des sciences historiques

Uruguay

Asociación Uruguaya de Historiadores (AUDHI)Asociación Uruguaya de Historiadores

Contact

Site web

Page facebook


Comisión Directiva (Board of Directors)

  • Gerardo Caetano (Chair)
  • Ana Frega (Secretary)
  • Mónica Maronna (Spokesperson)
  • María Inés Moraes (Spokesperson)
  • Magdalena Broquetas (Spokesperson)