• English
  • Français
Comité international des sciences historiques

Turkey

Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)

Prof. Mehmet Öz
Kizilay Sokak Nu. 1
06100 Sihhiye, Ankara– Turquie
e-mail : mehmetoz@ttk.org.tr
page web : http://www.ttk.gov.tr/

Président : Prof. Ali Birinci
Vice-président : Prof. Mehmet Öz (Université de Hacettepe)
Secrétaire général : Prof. Bülent Özdemir
Trésorier : Zeliha Dikmen (Société turque d’histoire)

Activités 2010

Réunions :
• « Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayinciligi Sempozyumu » [Symposioum on Historiography and Historical Publishing in Turkey during the Republican Era], 18-20 March 2010, Ankara, Turkey [86 participants]
• « Istanbul’un Dogu Roma Günleri » [Byzantine Days of Istanbul], International Symposium on Byzantine Culture, 21-23 May 2010, Istanbul, Turkey.[54 participants]
• « Osmanli Tarihinin Yazili Kaynaklari Nesri Çalistayi » [Workshop on the Publication
of the written sources of Ottoman History], 12-13 June 2010, Ankara.[11 participatants]
• « Evliya Çelebi’nin Yazili Kaynaklari » [International Symposium on the Written Sources of Evliya Chelebi, famous 17th century Ottoman traveller], 17-18 June, Istanbul. [17 participants]
• XVI. Türk Tarih Kongresi-XVIth International Congress of Turkish History, 20-24 September 2010, Ankara [Over 300 participants]

*All the meetings except for the workshop were open to general audience.

Publications :
• Veli SEVIN: Asur Resim Sanati [Assyrian Painting Art]
• Mahmut Sevket Pasa: Osmanli Teskilat ve Kiyafet-i Askeriyesi [Ottoman Military Organization and Dressing]
• Yusuf Hukmet Bayur: Armenians
• Nezihi AYKUT: Musibetname[A Chronicle on the Dethronement and Killing of Osman II (1622)]
• Klas R. VEENHOF: Kültepe Tabletleri V [Kultepe tablets]
• Zeynep ÖZDEM: Kirim Karasubazar’da Sosyo-Ekonomik Hayat [Social and Economic Life in Karasubazar, the Crimea]
• Refik DURU: Gedikli Karahöyük II
• Mogens Trolle LARSEN: Kültepe Tabletleri VI-a
• Aleksandr KOLESNIKOV: Rus Seyyahlarin Gözüyle Kasgar [Kashgar through the eyes of travellers
• Galip ATAÇ (Çev.): Tarih Tetkiklerine Giris [trans. Introduction to Historical Investigation]
• Erkan GÖKSU: Türkiye Selçuklularinda Ordu [Army in the Seljuks of Turkey]
• Esin KAHYA: OsmanlilarDevrinde Türk Hekimligi [Turkish Medical Science]
XV. Türk Tarih Kongresi Bildirileri I. cilt [Proceedings of the XVth Turkish Congress of History, vol. I]
• Mübahat Kütükoglu, Mentese Sancagi-1830 (Nüfus ve Toplum).[The District of Mentese, Population and Society in 1830]

Réimpressions :
• Serafettin TURAN: Atatürk’ün Düsünce Yapisini Etkileyen Olaylar, Düsünceler, Kitaplar [Events, Ideas and Books Influencing the Formation of Atatürk’s Thoughts]
• Ismail Hakki UZUNÇARSILI: Alemdar Mustafa Pasa [Alemdar Mustafa Pasha-Biography]
• Hakan KIRIMLI: Kirim Tatarlarinda Milli Kimlik ve Milli Hareketler [National Identity and National Movements Among The Crimean Tatars]
• Yusuf AKÇURA: Osmanli Devleti’nin Dagilma Devri [The Period of Ottoman Disintegration]
• Ali Fuat TÜRKGELDI: Görüp Isittiklerim [My Memoirs –Things that I have Seen and Heard]
• Gordon CHILD: Dogunun Prehistoryasi [The Prehistory of the East]
• Hikmet ÖZDEMIR: Salgin Hastaliklardan Ölümler [Deaths Caused by Epidemics]
• W. EBERHARD: Uzak Dogu Tarihi [Far-eastern History]
• K.ÇIÇEK- H. ÖZDEMIR- Ö. TURAN-R. ÇALIK- Y. HALAÇOGLU: Ermeniler: Sürgün ve Göç [The Armenians : Deportation and Migration]
• Resat KAYNAR: Mustafa Resit Pasa ve Tanzimat [Mustafa Resid Pasha and The Tanzimat (Ottoman Reformation of 1839)]
• Kamuran GÜRÜN: Türk-Sovyet Iliskileri [Turkish-Soviet Relations]
• Nusret ÇAM: Türk Kültür Varliklari Envanteri Adana [Inventory of Cultural Assets : Adana]
1. Türk Tarih Kongresi [Proceedings of the 1st Congress of Turkish History in 1932]
2. Türk Tarih Kongresi [Proceedings of the 2nd Congress of Turkish History in 1937]

Périodiques :
Belleten , Issue no : 269 (April), 270 (August)

Programme 2011

Réunions :
• 1-10 Mart 2011 “Türkiye-Iran Iliskileri 7. Sempozyumu” [7th Symposium on Turkish-Iranian Relations], Iran. [A joint activity with the Iranian Institution of Communication, Center for the International Cultural Research]
• 16-18 Mayis 2011 “Osmanli Devleti’nin Dagilma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaslari” [ Symposium on the Turkish-Italian War of 1911 and the Balkan Wars during the Disintegration of the Ottoman Empire], Izmir
(in collaboration with the University of Ege in Izmir]
• Syposium on the famous 17th Century Turkish Traveller, Evliya Çelebi [UNESCO accepted 2011 as the year of Evliya Çelebi. Date and venue has not been fixed yet]

Publications :
The publication of our periodicals will continue as usual [Belleten three times a year, Höyük (Archaeological journal) twice a year and Belgeler (Documents) once a year]. Approximately 30 reprints 60 new publications are planned to be published in 2011.

The provisional list, which may be changed slightly, is below :
• TEVFiK RÜSTÜ TOPUZOGLU: Kitab-u Adabü’l-Muluk el-Harezmsahi
• ÖMER LÜTFI BARKAN-ENVER MERIÇLI: Hüdavendigar Livasi
XV. Türk Tarih Kongresi (9. Cilt)
• ZAFER GÖLEN, Tanzimat Döneminde Bosna Hersek
• SEMRA PRESCOTT, Hispano-Turkish Literary Cultural, and Political Relation (1096-1499)
• ALI BIRINCI: Behiç Erkin’in “Hatirat”
• HALIME KOZLUBEL DOGRU, 1844 Nüfus Sayimina Göre Deliorman ve Dobruca’nin Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu
• GÜLAY WEBB, XVII. Yüzyilda Osmanli- Ingiliz Ticareti
• AHMET NEZIHI TURAN, XVI. Yüzyilda Ruha Sancagi
• Mufassal Osmanli Tarihi
• AKDES NIMET KURAT, Toplu Makaleler
• SÜKRÜ AKKAYA, Tarih Ilmine Giris
• SERAFETTIN YALTKAYA, Tarih-i Muhtasar-i Düvel
• SADRETTIN KARATAY, Macaristan Türk Aleminden Çizgiler
• SADRETTIN KARATAY, Türkiye Mektuplari I-II
• FEVZIYE ABDULLAH TANSEL, Toplu Makaleler
• HAROLD BOWEN, Türkiye Hakkinda Ingiliz Tetkikleri
• YASEMIN TÜMER ERDEM, II. Mesrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kizlarin Egitimi
• AHMET TEMIR, (Yay. Haz. Bahsayis Zeynep Firatlioglu) Vatanim Türkiye
• ISMAIL HAKKI UZUNÇARSILI, Toplu Makaleler
• NECIP ASIM YAZIKSIZ, Toplu Makaleler
• YILMAZ KURT, Çukurova Tarihinin Kaynaklari V
• SADRI MAKSUDI ARSAL, Türk Tarihi ve Hukuk
• BEKIR SITKI BAYKAL, Toplu Makaleler
• CAVIT BAYSUN, Toplu Makaleler
• YUSUF HIKMET BAYUR, Toplu Makaleler
• SEMAVI EYICE, Toplu Makaleler
• MEHMET TAYYIP GÖKBILGIN, Toplu Makaleler
• MÜKRIMIN HALIL YINANÇ, Toplu Makaleler
• YÜKSEL ÇELIK, Seyhü’l-Vüzera Koca Hüsrev Pasa: II. Mahmud Devrinin Perde Arkasi
• Ü. FAFO TELATAR, Ünlü Kisiler (De Virius Illustribus)
• UGUR ÖZCAN, II. Abdülhamid Dönemi Osmanli-Karadag Iliskileri
• ADILE AYDA, Etrüskler Türk mü Idi?
• AYSE ONAT, Han Hanedani Tarihinde “Bati Bölgeleri”
• TÜRKAN POLATÇI, Sehdi Osman Efendi’nin Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi
• ALI SEVIM, Mir’atü’z-Zaman Fi Tarihi’l-Âyan
• ENVER ÇAKAR, Dogu Akdeniz Sahilinde Bir Osmanli Sancagi: Trablus (1516-1579)
• MUSA SASMAZ, Ingiliz Konsoloslari ve Ermeni Katliami Iddialari (1878-1914)

• ISMAIL AKA, Tarih-i Kebir, Muh-el-Hüseynî
• RESUL ISAKOV, Gleb Golubev’in Ulugbek (Ulugbey)
• CLEMENS EMIN BOSCH, Roma Tarihinin Ana Hatlari
• YAKUP ÇIÇEK, Tibyanü Vesaili’l-Hakaik I-VII
• YUNUS KOÇ-FATIH YESIL, Nizam-i Cedid Kanunlari (1791-1800)
• GÜLSEN BAS, Diyarbakirdaki Islam Dönemi Mimarisinde Süsleme
• MUSTAFA DÖNMEZ-ERTUGRUL TOKDEMIR, Rene Grouset, Stepler Imparatorlugu
• MURAT KEÇIS, Trabzon Rum Imparatorlugu ve Türkler
• HAMIT ZÜBEYIR KOSAY, Türk Hafriyat Tarihi
• MÜBAHAT KÜTÜKOGLU, XVI. Asirda Çesme Kazasinin Sosyal Ve Iktisadi Yapisi
• ABDULLAH BAKIR, Yazicizâde Âli’nin Selçuk-name
• HASAN BABACAN-SERVET AVSAR, Ali Vehbi (Aykota)Tarihçe-i Harb
• SALAHI R. SONYEL, Osmanli Devletinin Yikilmasinda Azinliklarin Rolü
• MÜBAHAT KÜTÜKOGLU, Mentese Sancagi 1830 ( Nüfus Ve Toplum Yapisi)
• ADEM ÖLMEZ, Gazi Ethem Pasa Ve Dönemi
• HASAN MERT, (Karçinzade Süleyman Sükrü) Seyâhat-i Kübra
• MEHMET AKIF FIDAN, Eyüp Sabri Pasa Ve Tarihçiligi
• MURAT BABUÇOGLU-CENGIZ EROGLU-ABDÜLKERIM SAHIN, Aydin Vilayeti Sâlnamesi (H. 1308/M.1307)
Haydar Kazgan’a Armagan
• SÜLEYMAN SOLMAZ, Gülsen-i Suara: Indeks ve Tipkibasim
• ALI ADEM YÖRÜK, Mehmet Nazim, Mekteb-i Hukuk Günlerim
• HASAN BABACAN-SERVET AVSAR, Böcüzade Süleyman Sami, Üç Devirde Gördüklerim
• YUSUF TURAN GÜNAYDIN, Abdülgani Girici’nin Adana Ermeni Çeteleri Mezalimi 1920
• ILYAS KAMALOV, Osmanli Devletinin Astrahan Seferi
• IBRAHIM SIRIN-FARUK YAVUZ, Esad Serezli, Memleket Hatiralari
• ALI ERTUGRUL, El-Veledü’s-Sefîk
• ERHAN AFYONCU, Defterhane-i Amire
• TUNCER BAYKARA, Yatagan
• OSMAN YORULMAZ, Kazak Türkleri Ile Çarlik Rusya Arasindaki Siyasi Iliskiler

Réimpressions :
• ABDULLAH SAYDAM: Kirim ve Kafkas Göçleri
• METIN AYISIGI: Maresal Ahmet Izzet Pasa
• AFIF ERZEN: Ilkçagda Ankara
• F. ECKHARD: Macaristan Tarihi
• CEVAT ÜSTÜN: 1683 Viyana Seferi
• MEHMET ALTAY KÖYMEN, Selçuklu Devleti Tarihi
• AFET INAN, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazmalari(Atatürk’ün hazirladigi basilacak)
• ELVAN ÇELEBI, Menakibu’l- Kudsiyye Fî Menâsibi’l-Ünsiyye
• FERIDUN ATA, Isgal Istanbul’unda Tehcir Yargilamalari
• ALI SEVIM, Ünlü Selçuklu Komutanlari
• DÜNDAR GÜDNAY, Arsiv Belgelerinde Siyakat Yazisi Özellikleri ve Divan Rakamlari
• AHMET YASAR OCAK, Bir Kültür Kaynagi Olarak Menakibnameler
• GÜLNIHAL BOZKURT, Bati Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi
• ILBER ORTAYLI, Tanzimat Devrinde Mahalli Idareler
• G. OSTROGORSKY, Bizans Devleti Tarihi
• ARIF MÜFIT MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi
• HALIL DEMIRCIOGLU, Roma Tarihi
• AKDES NIMET KURAT, Rusya Tarihi
• F. TEVETOGLU, Milli Mücadele Yillarindaki Kuruluslar
• FIRDEVSI (I. OLGUN-I. PARMAKSIZOGLU), Kutb-name
• ALI SEVIM, Ravzat al-Kuttab va Hadikat al-Albab
• ALI SEVIM, Bugyat at-Talab-fi Tarih Halab
• Yavuz ASLAN, Türkiye Komünist Firkasi!nin Kurulusu ve Mustafa Suphi
Türk Tarih Kongresi Tutanaklari (ilk 6 cilt)
• HASAN CEMIL ÇAMBEL, Makaleler, Hatiralar
• ABU BAKR IBN AL-ZAKI (ALI SEVIM), Ravzat al Kuttab va Hadikat al-Albab
• KAMAL AL-DIN IBN AL-ADIM (ALI SEVIM) Bugyat at-Talab-fi Tarih Halab
• FETHI TEVETOGLU, Milli Mücadele Yillarindaki Kuruluslar
• ISMAIL HAKKI UZUNÇARSILI-ENVER ZIYA KARAL, Osmanli Tarihi I-IX
• MÜNIR AKTEPE, Patrona Isyani
• ISMAIL HAKKI UZUNÇARSILI, Anadolu Beylikleri Ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri
• ISMAIL HAKKI UZUNÇARSILI, Kütahya Sehri
• ISMAIL HAKKI UZUNÇARSILI, Kitabeler